Välkommen till den svenska sidan

PRO KITCHEN - VATTENFILTER FÖR DRICKSVATTEN


Ecofilter of Sweden startades 2015 i Spanien av den Svenska entreprenören Johan Berg. Under årens lopp har många Skandinaviska kunder tagit med sig filtersystem hem. Vi har nu öppnat en Svensk avdelning med kontor och lager i Alingsås.


Våra Svenska dricksvattenfilter är framtagna for Sverige och det som man vill filtrera bort i Svenskt vatten. Våra dricksvattenfilter innehåller det unika filtreringsmaterialet Aqualen, vilket har en mycket högre filtreringsgrad och absorberingsförmåga än vanliga filter.


Vårt dubbla dricksvattenfilter Pro Kitchen filtrerar ned till 0.8 micron och är ett carbon fiber block filter med det unika filtreringsmaterialet Aqualen i båda filterpatronerna. Det filtrerar bland annat sediment, klor, ths, microplaster, tungmetaller, pestcider samt PFAS (forever chemicals).


Lite längre ner kan du läsa om hur olika föroreningar kan påverka oss och var hälsa. Efter att ditt vatten har filtrerats av Pro Kitchen har du ett friskt och mer hälsosamt vatten för dig och din familj!


Välkommen till oss - Vi bryr oss om dig!
Patenterade AQUAPHOR AQUALEN avlägsnar selektivt tungmetaller och andra föroreningar


Innovativt filtreringsmaterial


Kontaktytan för AQUALEN är 33 gånger större än för traditionella filtermaterial. Ju större yta, desto mer föroreningar filtreras effektivt bort.


Filterpatronen minskar effektivt kalk, klor, tungmetaller (kvicksilver, bly, koppar etc.), bekämpningsmedel, fenoler och andra skadliga ämnen.


Carbon fiber block och AQUALEN

AQUAPHOR carbon fiber block innehåller AQUALEN och drivet aktivt kol, vilket ger minimalt miskning av vattentryck och hög kapacitet för avlägsnande av suspenderade fasta ämnen, tungmetaller och organiska föroreningar.


AMNEN OCH FÖRORENINGAR SOM VILL FILTERERA BORT FRAN SVENSKT VATTEN